Det presiseres at denne internettsiden tilhører Lund grendelag og ikke Nærøy kommune og at innholdet dermed er Lund grendelags ansvar!
Konklusjonen fra møtet var at årsmøtet i grendelaget diskuterer om Lund-samfunnet er bekvem med evt. å ta i mot bosetting av flyktninger på Lund. Styret kartlegger mulige boplasser.


Oppdatert 06.03.2016 Htg