Det presiseres at denne internettsiden tilhører Lund grendelag og ikke Nærøy kommune og at innholdet dermed er Lund grendelags ansvar!


Framtidig kommunetilhørighet for Lund krets
For å se vedleggene, trykk her:


Brev til kommunene, 1


Brev til kommunene, 2


Svar fra Nærøy kommune


Svar fra Namsos kommune


Møtets konklusjon


Oppdatert 04.12.2015 Htg