Det presiseres at denne internettsiden tilhører Lund grendelag og ikke Nærøy kommune og at innholdet dermed er Lund grendelags ansvar!


Framtidig kommunetilhørighet for Lund krets

Fra folkemøte på Lund 3. desember 2015. Fra v.: Arne Storø, Randi Lund Storø, Silje Guntvedt Jakobsen, Aud Flosand, Kolbjørn Otterbekk, Steinar Guntvedt Jakobsen, Arnt Storø, Gunnar Lien (rådmann Namsos kommune) og Torbjørn Jakobsen. Foran fra v.: Knut Haukø, Trygve Jonny Sandvik (ordfører Fosnes kommune) og Sonja Høkholm (konsulent Fosnes kommune). Foto: Camilla Vågan, Nærøy kommune.


Fra folkemøte på Lund 3. desember 2015. Bakerst fra v.: Gunnar Lien (rådmann Namsos kommune), Torbjørn Jakobsen, Håvard Jakobsen, Joar Grøtting, Torstein Smines, Åse Rørmark og Svein Storø. Foran fra v.: Trygve Jonny Sandvik (ordfører Fosnes kommune), Sonja Høkholm (konsulent Fosnes kommune), Stein Nervik (journalist NA), Reidunn Smines og Hans Oddvik. Foto: Camilla Vågan, Nærøy kommune.


Fra folkemøte på Lund 3. desember 2015. Bakerst fra v.: Joar Grøtting, Torstein Smines, Åse Rørmark, Svein Storø, Jon Smines, Audur Thorisdottir og Harald Grøtting. Foran fra v.: Stein Nervik (journalist NA), Reidunn Smines, Hans Oddvik, Bjørnar Smines og Steinar Aspli (ordfører Nærøy kommune).

I tillegg deltok Beate Ness på deler av møtet samt Camilla Vågan (konsulent Nærøy kommune). Foto: Camilla vågan, Nærøy kommune.


Det deltok tilsammen 22 personer fra Lund krets, 1 fra Namsos kommune, 2 fra Fosnes kommune og 2 fra Nærøy kommune samt 1 journalist fra Namdalsavisa.


I starten på møtet fikk Jon Smines utdelt minnemedalje for sin innsats ifbm 2. verdenskrig av ordføreren i Nærøy, Steinar Aspli.


Link til Namdalsavisa sin artikkel om utdeling av minnemedaljen, trykk her.


Hovedkonklusjoner fra folkemøtet:

  1. -Vi vil få de lovpålagte tjenestene vi har krav på uavhengig av hvilken kommune vi tilhører.

  2. -Nærøy kommune lovte å involvere oss i den videre prosessen ang. evt. justering av kommunegrensene.

  3. -Nærøy kommune vil lytte til hva befolkningen på Lund selv mener og vil sannsynligvis bruke folkeavstemning eller spørreundersøkelse for å finne ut hva befolkningen ønsker.

  4. -Problemstillingen blir følgende: Hva vil Lund krets dersom Fosnes kommune innlemmes i en Midtre Namdal-kommune (evt. går sammen med Namsos kommune)? Vil vi tilhøre Ytre Namdal eller Midtre Namdal?

  5. -Lund grendelag oppnådde dermed hva vi ønsket; en grei og ryddig diskusjon rundt temaet og at vi får delta i den videre prosessen.


Link til Namdalsavisas artikkel om møtet, trykk her:For å se vedleggene, trykk her:


Brev til kommunene, 1


Brev til kommunene, 2


Svar fra Nærøy kommune


Svar fra Namsos kommune


Møtets konklusjon

Oppdatert 04.12.2015 Htg