Velkommen til Lund grendelags hjemmeside

Generelt
www.lundinger.info er eid og drevet av Lund grendelag (org.nr.: 915 265 650).


Formålet med hjemmesiden er å være en møteplass for bygdas innbyggere, 
utflyttere og andre som er interessert i hva som skjer på Lund. Det var Lund IL som startet siden høsten 2011. Den ble senere overtatt av A/L Lund Grendelag i mai 2012.

Lund grendelag ga i perioden 1986 - 1995 ut bladet KIKKERTEN. Vi håper at denne hjemmesiden kan fungere litt på samme måte og vil derfor satse på både nytt og gammelt stoff.

Lund Grendelag A/L ble stiftet 7. juni 1985 med bakgrunn i brevkurset «Lokalsamfunnet i grissgrendte strøk»,  arrangert av Nærøy kommune og Norges Vel.

14. april 2015 ble organisasjonsformen endret fra andelslag til forening og vi fikk nytt navn: Lund grendelag.

Her vil du finne oversikt over hva som skjer i bygda (arrangementsoversikt), generell informasjon om Lund, informasjon for turister, lokalhistorie, gamle og nye bilder m.m.

Vi ønsker gjerne innspill fra brukerne av hjemmesiden, både om tema som bør være med og om ting som evt. kan gjøres annerledes. Dersom noen oppdager feil og mangler, vær snill å gi beskjed så vi kan rette opp dette.

Lund grendelags arbeid med Kystriksvegen Fv769, se samferdselsgruppas rapport her.


Namdals-Avisa har skrevet om hjemmesiden vår, se her:

Mulighet for annonsering!
Dersom du/dere ønsker å annonsere på siden vår, er det anledning til det. Prisen vil være kr 1.200,- pr. år. Du/dere vil få logoen på denne framsiden med link til egen hjemmeside.


ANNONSER:


Lund grendelag står nå på lista over Grasrotmiddelmottakere hos Norsk Tipping!

Vi har også fått VIPPS, nr. 522299.

Kontaktinformasjon
Harald Grøtting, e-post: harald.grotting@icloud.com, mob.: 478 73 475, adr.: Faksstrandvegen 99, 7818  LUND


Aktuelle linker

Namsos kommune

Trøndelag fylkeskommune

Fylkesmannen i Trøndelag

Fastlegeordningen

Ytringen

NA (Namdals-Avisa)

TA (Trønder-Avisa)

Adresseavisen

NRK Trøndelag

Offisielle Olav Duun-sider

Miljøstatus.no (her finner du info om fornminner, dyrearter, fugler, naturtyper, mm (velg kart og forstørr til aktuelt område)).

KulturminnesøkOppdatert 18.02.2020 Htghttp://www.lundinger.info/PDF/Rapport_befaring_Fv769_endelig_versjon_2016.pdfhttp://livepage.apple.com/mailto:harald.grotting@icloud.comhttp://www.namsos.kommune.no/https://www.trondelagfylke.no/https://www.fylkesmannen.no/trondelag/http://www.helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/Sider/default.aspxhttp://www.ytringen.nohttp://www.namdalsavisa.no/http://www.t-a.no/http://www.adressa.no/http://www.nrk.no/trondelag/http://www.olavduun.nohttp://www.miljostatus.nohttp://www.kulturminnesok.nohttp://www.lundstua.comhttp://www.rmtas.nohttp://livepage.apple.com/shapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8shapeimage_1_link_9shapeimage_1_link_10shapeimage_1_link_11shapeimage_1_link_12shapeimage_1_link_13shapeimage_1_link_14