Velkommen til Lund grendelags hjemmeside


Generelt

www.lundinger.info er eid og drevet av Lund grendelag (org.nr.: 915 265 650).Formålet med hjemmesiden er å være en møteplass for bygdas innbyggere,

utflyttere og andre som er interessert i hva som skjer på Lund. Det var Lund IL som startet siden høsten 2011. Den ble senere overtatt av A/L Lund Grendelag i mai 2012.


Lund grendelag ga i perioden 1986 - 1995 ut bladet KIKKERTEN. Vi håper at denne hjemmesiden kan fungere litt på samme måte og vil derfor satse på både nytt og gammelt stoff.


Lund Grendelag A/L ble stiftet 7. juni 1985 med bakgrunn i brevkurset «Lokalsamfunnet i grissgrendte strøk»,  arrangert av Nærøy kommune og Norges Vel.


14. april 2015 ble organisasjonsformen endret fra andelslag til forening og vi fikk nytt navn: Lund grendelag.


Her vil du finne oversikt over hva som skjer i bygda (arrangementsoversikt), generell informasjon om Lund, informasjon for turister, lokalhistorie, gamle og nye bilder m.m.


Vi ønsker gjerne innspill fra brukerne av hjemmesiden, både om tema som bør være med og om ting som evt. kan gjøres annerledes. Dersom noen oppdager feil og mangler, vær snill å gi beskjed så vi kan rette opp dette.


Måling av netthastighet i Nærøy kommune

Lund grendelag har søkt om midler til utbygging av bredbånd via fiber for Lund og Smines. Søknaden er sendt Nærøy kommune både i 2015 og 2016. Vi fikk avslag i 2015, men er nå med i en felles søknad for Ytre Namdal. Tildeling av midler skal nå prioriteres og i den forbindelse ønsker kommunen å kartlegge netthastigheten rundt omkring. Vi håper å bli prioritert i 2017. Det er derfor viktig at flest mulig i Lund krets måler netthastigheten sin og gir målingene til Nærøy kommune. Mer om dette på kommunens nettside. Fristen er satt til 2. januar 2017.


Kommunetilhørighet for Lund krets

Fra 1. januar 2019 skal Fellesnemnda bestå av de tre kommunestyrene (Namsos, Namdalseid og Fosnes) og 3 repr. fra Lund krets. Lund grendelag er bedt om å velge to nye repr. i tillegg til Bjørnar Smines. I styremøte 18. desember 2019 ble disse valgt: Bjørnar Smines, Svein Storø og Audur Thorisdottir med Harald Grøtting som varaperson.


I dag, 29. mai 2018 har Fylkesmannen i Trøndelag fattet formelt vedtak om overføring av Lund krets fra Nærøy kommune til Namsos kommune fra 1. januar 2020.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrense (inndelingslova), og delegert fullmakt, vedtar Fylkesmannen i Trøndelag at kommunegrensen mellom Nærøy og nye Namsos justeres, slik at Lund grunnkrets overføres fra Nærøy til nye Namsos kommune fra 1. januar 2020.

Kartverkets forslag til grense i sjø (midtlinjeprinsippet) legges til grunn.

Det er ikke klagerett på endelig vedtak om grensejustering.


Folkemøte på Lundstua torsdag 3. desember 2015 ang. Lund krets sin framtidige kommunetilhørighet, se her.


Da er folkeavstemmingen gjennomført (12/9) og valgdeltakelsen var på hele 80%. 27 stemte for overgang til Namsos, 12 stemte for fortsatt å tilhøre Nærøy og 2 stemmer er under behandling hos valgstyret.


Se artikler i NamdalsAvisa om saken:


Klart JA i Nærøy - klart NEI i Vikna


Nærøy vil kreve millionkompensasjon


Andre nyheter fra Lund i NamdalsAvisa


Facebookside - Lund krets til Namsos (side for forslag og diskusjon, åpen for alle)


Referat fra årsmøte i Lund grendelag 2017 og fra orienterings- og samtalemøte om Nye Namsos kommune


Link til Misjon Visjon og deres side på facebook


Lund grendelags arbeid med Kystriksvegen Fv769, se samferdselsgruppas rapport her.Folkemøte på Lundstua mandag 22. februar 2016

ang. bosetting av flyktninger, se her.


Namdals-Avisa har skrevet om hjemmesiden vår, se her:


Kommuneplanens samfunnsdel


Link til Nærøy kommunes internettsider om Kommuneplanens samfunnsdel.


Ved å klikke på linken over finner du bl.a. oppsummering fra folkemøtet på Lund 16.04.2013.Mulighet for annonsering!

Dersom du/dere ønsker å annonsere på siden vår, er det anledning til det. Prisen vil være kr 1.200,- pr. år. Du/dere vil få logoen på denne framsiden med link til egen hjemmeside.ANNONSER:Lund grendelag står nå på lista over Grasrotmiddelmottakere hos Norsk Tipping!Vi har også fått VIPPS, nr. 522299.


Kontaktinformasjon

Harald Grøtting, e-post: harald.grotting@icloud.com, mob.: 478 73 475, adr.: Faksstrandvegen 99, 7818  LUNDNB!

Har du problemer med å lese sidene i nettleseren din? Noen ganger kan bilder komme på feil plass eller tekst forsvinne under bildene. Det avhenger av hvilken nettleser du har. Det kan se ut som om sidene vises best i Safari og Opera og at feil oftest oppstår i Internet Explorer og Firefox. Dersom du opplever problemer med dette, vær vennlig å ta kontakt (se kontaktinformasjon ovenfor). Det er svært viktig at vi blir gjort oppmerksom på feil og mangler, slik at vi kan få rettet opp disse.Aktuelle linker


Nærøy kommune


Trøndelag fylkeskommune


Fylkesmannen i Trøndelag


Fastlegeordningen


Ytringen


NA (Namdals-Avisa)


TA (Trønder-Avisa)


Adresseavisen


NRK Trøndelag


Offisielle Olav Duun-sider


Miljøstatus.no (her finner du info om fornminner, dyrearter, fugler, naturtyper, mm (velg kart og forstørr til aktuelt område)).


Kulturminnesøk
Oppdatert 15.10.2019 Htg