Det presiseres at denne internettsiden tilhører Lund grendelag og ikke Nærøy kommune og at innholdet dermed er Lund grendelags ansvar!


Framtidig kommunetilhørighet for Lund krets


For å se de andre vedleggene, trykk her:


Brev til kommunene, 1


Brev til kommune, 2


Svar fra Namsos kommune


Møtets konklusjonOppdatert 04.12.2015 Htg